Tallers Trevi tall per laser i planxisteria industrial lasertub 93 806 02 20
CAT ES EN FR
info@tallerstrevi.com

 

CODI ÈTIC I COMPROMÍS

TREVI TALLERS MECÀNICS S.L. (TREVI) defineix a través del seu CODI ÈTIC I COMPROMÍS una sèrie de pautes de comportament que ajuden a la millora personal i mantenen la confiança en els nostres grups d'interès. El nostre objectiu és que els nostres professionals, independentment del seu càrrec, funció o responsabilitat, siguin plenament conscients de les implicacions i responsabilitats que comporta ser membre de TREVI.

Tots els professionals que integrem TREVI estem units pels nostres Valors compartits i pels Principis que contenen aquest codi, que guien el nostre rendiment professional des de l'honestedat, l'ètica i la professionalitat. Els nostres Valors i Principis neixen de la Visió i Missió de la nostra empresa i formen part integral del nostre compromís de respondre a la confiança del nostre entorn.

El camí correcte està marcat per la competència, l'honestedat, el sentit comú i la informació, sense oblidar que el factor final per la competitivitat i el comportament ètic de l'empresa descansa individualment en cadascun dels nostres professionals, les decisions dels quals tenen implicacions econòmiques, legals i ètiques.

El CODI ÈTIC I COMPROMÍS, s'aplica a tots els empleats, amb el lideratge i suport de la Direcció. Constitueixen una sèrie de principis i valors que formen part de la cultura de l'empresa.

  • Integritat: Som honestos en els serveis que prestem, el coneixement que posem i l'experiència que obtenim. La relació de confiança a llarg termini amb clients i proveïdors i entre el personal de l'empresa, es forja actuant obertament i amb honestedat.
  • Qualitat: Ens comprometem a oferir un servei de qualitat, unint els nostres recursos, experiència i coneixement per ajudar els clients a satisfer les seves necessitats i expectatives.
  • Comportament professional: Ens esforcem per fer no només el que és legal, sinó també el que és correcte. Totes les Persones Subjectes han d'actuar de manera proactiva, responsable i eficient per garantir que els objectius de TREVI es compleixin amb constància, empenta i entusiasme, aportant valor al projecte TREVI. La proactivitat, responsabilitat i eficiència de les Persones Subjectes s'ha de dur a terme amb integritat, honestedat i transparència, mantenint en tot moment un comportament basat en la bona fe i transmetent credibilitat a totes les Persones Subjectes i als nostres Grups d'Interès.
  • Pràctiques lleials: Respectem els nostres competidors i apostem per pràctiques empresarials justes. Les comissions que rebem reflecteixen el valor dels serveis prestats i les responsabilitats assumides. Prenem decisions basades en els nostres Valors Compartits, i esperem el mateix dels nostres companys professionals.
  • Política Anticorrupció: No tolerem en cap cas la corrupció, ni l'acceptació o ofrena de suborns, ni per part nostra ni de tercers en nom nostre. Donem suport a tots els esforços per erradicar la corrupció i la delinqüència financera.
  • Respecte, diversitat i tracte imparcial: Fomentem una cultura i un entorn de treball en el qual els nostres professionals es tracten mútuament amb respecte, cortesia i equitat, promovent la igualtat d'oportunitats per a tothom. Promovem i valorem que hi hagi diversitat de persones, punts de vista, talents i experiències. No tolerem cap forma d'assetjament o discriminació en els nostres entorns laborals.
  • Responsabilitat social: Donem suport a iniciatives encaminades a promoure el desenvolupament sostenible, i promovem i respectem els drets humans. Ens prenem seriosament el nostre paper en la societat, buscant millor benestar col·lectiu
  • Protecció de dades personals: El tractament de les dades personals és dur a terme de manera que es garanteixi la seva privacitat i sempre complint amb la legislació vigent aplicable. Les persones subjectes tractaran les dades personals a les quals tinguin accés exclusivament per a les finalitats necessàries, no cedint en cap cas aquestes dades a tercers; en el desenvolupament de les seves funcions hauran de preservar la confidencialitat de les dades personals i controlar que no s'utilitzin per a finalitats diferents de les conegudes i autoritzades, complint amb el deure de secret professional. Aquestes obligacions es mantindran fins i tot després de la finalització de la relació professional amb TREVI.

 


Empresa
- Història
- El nostre equip
- Misiò, visiò i valors
- Codi étic
- Política de privacitat

Trevi és un taller polivalent preparat para la realizació de tot tipus de peces des de la més senzilla al conjunt més complex. Tenim l'experiència i el personal per ajudar-lo a trobar solucions per als seus projectes. Tallers TREVI realitza els diferents processos de producció de les peces; des del tall per làser, plegats, punxunats i diferents tipos d'acabats i serveis auxiliars.


Tel 93 806 02 20 | Fax 93 806 02 14 | Avinguda Europa 22 | IGUALADA | 08700 | BARCELONA © 2021 Trevi Tallers Mecànics, S.L.