Tallers Trevi tall per laser i planxisteria industrial lasertub 93 806 02 20
CAT ES EN FR
info@tallerstrevi.com

 

CODI ÈTIC I COMPROMÍS

TREVI TALLERS MECÀNICS S.L. (TREVI) defineix a través del seu CODI ÈTIC I COMPROMÍS una sèrie de pautes de comportament que ajuden a la millora personal i mantenen la confiança en els nostres grups d'interès. El nostre objectiu és que els nostres professionals, independentment del seu càrrec, funció o responsabilitat, siguin plenament conscients de les implicacions i responsabilitats que comporta ser membre de TREVI.

Tots els professionals que integrem TREVI estem units pels nostres Valors compartits i pels Principis que contenen aquest codi, que guien el nostre rendiment professional des de l'honestedat, l'ètica i la professionalitat. Els nostres Valors i Principis neixen de la Visió i Missió de la nostra empresa i formen part integral del nostre compromís de respondre a la confiança del nostre entorn.

El camí correcte està marcat per la competència, l'honestedat, el sentit comú i la informació, sense oblidar que el factor final per la competitivitat i el comportament ètic de l'empresa descansa individualment en cadascun dels nostres professionals, les decisions dels quals tenen implicacions econòmiques, legals i ètiques.

El CODI ÈTIC I COMPROMÍS, s'aplica a tots els empleats, amb el lideratge i suport de la Direcció. Constitueixen una sèrie de principis i valors que formen part de la cultura de l'empresa.

  • Integritat: Som honestos en els serveis que prestem, el coneixement que posem i l'experiència que obtenim. La relació de confiança a llarg termini amb clients i proveïdors i entre el personal de l'empresa, es forja actuant obertament i amb honestedat.
  • Qualitat: Ens comprometem a oferir un servei de qualitat, unint els nostres recursos, experiència i coneixement per ajudar els clients a satisfer les seves necessitats i expectatives.
  • Comportament professional: Ens esforcem per fer no només el que és legal, sinó també el que és correcte. Totes les Persones Subjectes han d'actuar de manera proactiva, responsable i eficient per garantir que els objectius de TREVI es compleixin amb constància, empenta i entusiasme, aportant valor al projecte TREVI. La proactivitat, responsabilitat i eficiència de les Persones Subjectes s'ha de dur a terme amb integritat, honestedat i transparència, mantenint en tot moment un comportament basat en la bona fe i transmetent credibilitat a totes les Persones Subjectes i als nostres Grups d'Interès.
  • Pràctiques lleials: Respectem els nostres competidors i apostem per pràctiques empresarials justes. Les comissions que rebem reflecteixen el valor dels serveis prestats i les responsabilitats assumides. Prenem decisions basades en els nostres Valors Compartits, i esperem el mateix dels nostres companys professionals.
  • Política Anticorrupció: No tolerem en cap cas la corrupció, ni l'acceptació o ofrena de suborns, ni per part nostra ni de tercers en nom nostre. Donem suport a tots els esforços per erradicar la corrupció i la delinqüència financera.
  • Respecte, diversitat i tracte imparcial: Fomentem una cultura i un entorn de treball en el qual els nostres professionals es tracten mútuament amb respecte, cortesia i equitat, promovent la igualtat d'oportunitats per a tothom. Promovem i valorem que hi hagi diversitat de persones, punts de vista, talents i experiències. No tolerem cap forma d'assetjament o discriminació en els nostres entorns laborals.
  • Responsabilitat social: Donem suport a iniciatives encaminades a promoure el desenvolupament sostenible, i promovem i respectem els drets humans. Ens prenem seriosament el nostre paper en la societat, buscant millor benestar col·lectiu
  • Protecció de dades personals: El tractament de les dades personals és dur a terme de manera que es garanteixi la seva privacitat i sempre complint amb la legislació vigent aplicable. Les persones subjectes tractaran les dades personals a les quals tinguin accés exclusivament per a les finalitats necessàries, no cedint en cap cas aquestes dades a tercers; en el desenvolupament de les seves funcions hauran de preservar la confidencialitat de les dades personals i controlar que no s'utilitzin per a finalitats diferents de les conegudes i autoritzades, complint amb el deure de secret professional. Aquestes obligacions es mantindran fins i tot després de la finalització de la relació professional amb TREVI.

 


Trevi és un taller polivalent preparat para la realizació de tot tipus de peces des de la més senzilla al conjunt més complex. Tenim l'experiència i el personal per ajudar-lo a trobar solucions per als seus projectes. Tallers TREVI realitza els diferents processos de producció de les peces; des del tall per làser, plegats, punxunats i diferents tipos d'acabats i serveis auxiliars.

Tel 93 806 02 20 | Fax 93 806 02 14 | Avinguda Europa 22 | IGUALADA | 08700 | BARCELONA © 2022 Trevi Tallers Mecànics, S.L.